00355 68 40 56 750 info@constructionalbania.al

Të qënit pjesë në një ekip ndërtimi është punë e vështirë. … vetëm të vështira, por edhe të përsëritshme – ndërtimi i themeleve të një ndërtese