00355 68 40 56 750 info@constructionalbania.al

Keto dysheme mund te punohen ne dizajne te ndryshme, siç psh, dysheme me figura te ndryshme, dysheme me pamje betoni natyral